CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÁT SƠN
CAT SON TRADING Co., Ltd

+84-28-3820 8888/3811 2323
+84-24-3650 1215

Hồ Chí Minh:

Tel : +84-28-3820 8888
+84-28-3811 2323
Fax: +84-28-3826 8888

Hà Nội:

Tel : +84-24-3650 1215
Fax: +84-24-3650 1216

NHÀ CUNG CẤP

CHỨNG NHẬN

LIÊN HỆ CATSON

HCM

10/2 Xuân Diệu, P.4, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel : +84-28-3820 8888/ 3811 2323 - Fax: +84-28-3826 8888 Email: infos@catson.com.vn

HANOI

105 Ngõ 53 Đức Giang,Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Vietnam Tel : +84-24-3650 1215 - Fax: +84-24-3650 1216 Email: infos@catson.com.vn